Δημιουργία - Χειρισμός ουρών LIFO και FIFO (με αγγλικές εντολές)

Πήγαινε κάτω

Δημιουργία - Χειρισμός ουρών LIFO και FIFO (με αγγλικές εντολές) Empty Δημιουργία - Χειρισμός ουρών LIFO και FIFO (με αγγλικές εντολές)

Δημοσίευση από m2000 Την / Το Παρ Ιουν 10, 2016 5:46 pm

\\ Example of using Mem() to build
\\ Language M2000 ver 8 rev 154
\\ use of public and private in class/group definitions
\\ Stacks, FIFO and LIFO
\\ We provide a class AnyName wihout pnext
\\ and inside Mem() we add This property
\\ We use PushFirst and PushLast methods
Form 80,40
Gosub MyClass
Class AnyName {
      name$
      Module AnyName {
            Read .name$
      }
}
A=Mem(100)
Print "A FIFO, First In First Out"
A1=A.Null()
A2=A.Null()
Stack New {
      Data "First","Second","Third", "Forth","Fifth"
      While Not Empty {
            A.PushFirst &A1,&A2, AnyName(letter$)
      }
      ShowList(A1)
}
Print "A LIFO, Last In First Out"
A3=A.Null()
Stack New {
      Data "First","Second","Third", "Forth","Fifth"
      While Not Empty {
            A.PushLast &A3, AnyName(letter$)
      }
      ShowList(A3)
}
Print "Change one item ********************"
bb=A.CopyObj(A3)
Print bb.name$
bb.name$=bb.name$+"!"
A.CopyBack A3, BB
Print A.Property$(A3,"name$")
Print "Swap 1st with 3rd using external copies***"
x=A3 : For i=1 to 2 : x=A.Pnext(x) : Next i
Dim aa(2)
aa(0)=A.CopyObj(A3)
aa(1)=A.CopyObj(x)
Swap aa(0),aa(1) 'fast using pointers
\\ CopyBack preserve link pointer if found
A.CopyBack A3, aa(0)
A.CopyBack x, aa(1)
Dim aa() ' erase
Print "Show List - Swap 1 with 3rd **"
ShowList(A3)
\\ using object method
A.SwapLinked A3, x
Print "Show List - Right Order ***"
ShowList(A3)
Print "Show List - Delete Second from Last***"
A.DeleteLinked A3 '' delete second
ShowList(A3)
Print "Show List - Delete Last ***"
For A {
      \\ newA3 is a temporary variable
      newA3=.Pnext(A3)
      .MFree A3
      A3=newA3
}
ShowList(A3)
End
Sub ShowList(Root)
      local x=Root
      While x<>A.Null() {
            Print A.Property$(x,"name$")
            x=A.Pnext(x)
      }
      Print "Press any key"
      a$=key$
End Sub
MyClass:
Class Global Mem {
Private:
      Dim d()
      noUsed=-1
      topfree=0
      Items, Count, AddMore=100
      Group Null { Null }
      Function IsNull {
            =Valid(.d(Number).Null)
      }
Public:
      Function Pnext {
            Read where
            if .isNull(where) Then "Error pointer is Null"
            =.d(where).pnext
      }
      Module PushLast {
      If not Match("SG") Then Error "Bad Parameters"
            Read &First
            Push 1 ' For malloc
            Shift 2 ' so we get Group first
            \\ we call Malloc module using parameters in stack
            Call .Malloc
            Read Last
            If First=.Null() Else {
                  .d(Last).pnext<=First
            }
            First=Last
      }
      Module PushFirst {
            If not Match("SSG") Then Error "Bad Parameters"
            Read &Root, &Last
            Push 1 ' For malloc
            Shift 2 ' so we get Group first
            \\ we call Malloc module using parameters in stack
            Call .Malloc
            Read First
            If Root=.Null() Then {
                        Root=First
                        Last=First
                  } Else {
                        .d(Last).pnext<=First
                        Last=First
                  }
      }
      Function Null {
            =-1
      }
      Module AddMore {
            Read K
            If K<=0 Then Exit
            Try ok {
            Dim .d(K+.items)
            }
            If ok Then .Items+=K
      }
      Module Mem {
            Read .Items
            If Match("G") Then Read N
            N=.Null \\ This is a Union If N is a Group
            Dim .d(.Items)=N
      }
      Function Malloc {
            If Not Match("G") Then Error "No Group Found"
            Call .Malloc
            =Number
      }
      Module Malloc {
            If .noUsed=-1 Then {
                  If .topfree<.Items Then {
                        Try ok {
                            .AddMore .AddMore
                            ok2=true
                        }
                        If valid(ok2 and ok) Else Error "Memory Full"
                  }
                  Read .d(.topfree)
                  Gosub CheckCommand(.topfree)
                  Push .topfree
                  .topfree++
                  .count++
            } Else {
                  temp=.d(.noUsed).Null
                  Read .d(.noUsed)
                  Gosub CheckCommand(.noUsed)
                  Push .noUsed
                  .noUsed<=temp
                  .count++
            }       
            Sub CheckCommand(X)
                  If Match("N") Then {
                        If Number=1 Then { \\ use Interface
                              For .d(X) {
                                    Group kk { pNext=-1}
                                    This=kk
                              }
                        }
                  }
            End Sub
      }
      Module Mfree {
            Read mf
            If .IsNull(mf) Then Error "Invalid Pointer"
            old=.noUsed
           .noUsed<=mf
           .d(mf)=.Null
           .d(mf).Null<=old
           .count--
      }
      Function Property {
            Read A, A$
            A$=".d(A)."+A$ ' M2000 has string pointers
            If .IsNull(A) Then Error "Invalid Pointer "+str$(A)
            =Eval(A$)
            If Match("N") Then A$.=Number
      }
      Function Property$ {
            Read A, A$
            A$=".d(A)."+A$
            If .IsNull(A) Then Error "Invalid Pointer"
            =Eval$(A$.) ' look . after A$
            \\ A$. is Not A$ is a pointer To
            If Match("S") Then A$. = letter$
      }
      Function CopyObj {
            Read A
            If .IsNull(A) Then Error "Invalid Pointer"
            =.d(A)
      }
      Module CopyBack {
            Read A
            If .IsNull(A) Then Error "Invalid Pointer"
            If valid(.d(A).pnext) Then {
                  k=.d(A).pnext
                  Read .d(A)
                  If valid(.d(A).pnext) Else {
                        For .d(A) {
                              Group kk { pnext }
                              This=kk
                        }
                  }
                  .d(A).pnext<=k
            } Else {
                  Read .d(A)
            }
      }
      Module SwapFast {
      Read A, B
            If .IsNull(A) Then Error "Invalid Pointer A"
            If .IsNull(B) Then Error "Invalid Pointer B"
            Swap .d(A), .d(B)
      }
      Module SwapLinked {
            Read A, B
            \\ no error checking if we don't have linked list
            If .IsNull(A) Then Error "Invalid Pointer A"
            If .IsNull(B) Then Error "Invalid Pointer B"
            ka=.d(A).pnext : kb=.d(B).pnext
            Swap .d(A), .d(B)
            .d(A).pnext<=ka : .d(B).pnext<=kb
      }
      Module DeleteLinked {
            Read A
            \\ no error checking if we don't have linked list
            If .IsNull(A) Then Error "Invalid Pointer"
            B=.d(A).pnext
            If .IsNull(B) Then Exit 'deleted
            .d(A).pnext<=.d(B).pnext
            .MFree B
      }
}
Return
m2000
m2000
Admin

Posts : 26
Join date : 10/06/2016
Age : 53
Location : Kanallaki Greece

https://m2000.forumgreek.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης